NAJVAŽNIJE INFORMACIJE:
Program TV Jasenice je ponovo dostupan na svim platformama. Kako je zemaljski signal (antena, STB) pomeren sa 29. na 26. kanal, gledaoci koji nas prate ovim putem moraju izvržiti ponovnu pretragu kanala.          |