Francuska 9, 11420 Smederevska Palanka
rtj@tvjasenica.rs | rtj@tvjasenica.rs
+381 (0)26 313 030
 
 
Društvo
Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarsta i vodoprivrede objavila Konkurs za raspodelu sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i nabavke nove opreme za navodnjavanje
Postavljeno: 16.08.2022.


Prijave na Konkurs se podnose zaključno sa 29.08.2022. godine.

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti i uređenju zemljišta u 2022. godini.
 
ISKOP/BUŠENJE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA

Podnosilac prijave pravo na korišćenje sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja može da ostvari ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar u aktivnom statusu, ako je upisao u Registar parcelu koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije, van teritorija autonomnih pokrajina i koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i vlasnik je te parcele. 

Iznos sredstava koji se odobrava je do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa/bušenja bunara, odnosno do 3.000 dinara po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. 

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 180.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podnosilac prijave na konkurs obavezno podnosi: 
1.  Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave;
2. Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu na katastarskoj parceli na kojoj treba da se vrši iskop/bušenje bunara ne stariji od 3 meseca od dana podnošenja prijave;
3. Predračun izdat u 2022. godini sa rokom važenja od najmanje 90 dana od dana podnošenja prijave Upravi, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave sa specifikacijom opreme i radova za izgradnju bunara za navodnjavanje (po vrstama radova i vrstama opreme koja se montira sa iskazanim cenama za svaku vrstu rada i svaku vrstu opreme posebno, pri čemu se zemljani radovi kod iskopa/bušenja bunara iskazuju u dužnim metrima).

Prijave na Konkurs se podnose zaključno sa 29.08.2022. godine.
 
NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE

Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2022. godini može da ostvari: 
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut;
3) obrazovna ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede;
4) privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo,
5) preduzetnik,
6) zemljoradnička zadruga.

Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje ako podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu minimalne vrednosti 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 60% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost na koju se odnosi prijava i koja se smatra prihvatljivim investicionim ulaganjem u smislu ovog Konkursa. 

Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po podnetoj prijavi iznosi 3.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u smislu ovog Konkursa  predstavlja nabavka nove opreme za navodnjavanje, i to: 
- pumpe, agregata za pumpu (na dizel, benzinski i elektropogon) maksimalne snage motora 10 kw, frekventnog regulatora, komandnog ormana za pokretanje pumpe i zaštitu od rada na suvom, fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, okitena (dovodnih cevi), razvodnih cevi, dripova/laterala, kapaljki, rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom, kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje, centar pivota, rezervoara i cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje; 
- za potrebe izgradnje bunara: bunarska cev, filterska bunarska cev.

Napomena: sva oprema koja je predmet ostvarivanja prava na sredstva mora da bude namenjena za navodnjavanje parcela prijavljenih na Obrascu prijave.

Dokumentacija koju svi podnosioci prijave dostavljaju na konkurs
1. Čitko popunjen i potpisan, odnosno overen obrazac prijave;
2. Račun za predmetno investiciono ulaganje izdat u 2022. godini, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave;
3. Dokaz o plaćanju investicionog ulaganja i to: 
a) potvrdu o izvršenom nalogu za prenos ili izvod koji je overen od strane poslovne banke sa fiskalnim isečkom kod bezgotovinskog plaćanja ili,
b) fiskalni isečak kod gotovinskog plaćanja ili plaćanja karticom;
4. Otpremnicu potpisanu od strane podnosioca prijave;
5. Garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu prodavca da predmetna oprema ne podleže garanciji;
6. Potpisane izjave Podnosioca prijave koje su sastavni deo obrasca prijave;
7.Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, da za nabavku opreme za navodnjavanje ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od mesec dana od dana podnošenja prijave.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno sa internet stranice Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uprava za poljoprivredno zemljište
ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
sa naznakom: Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2022. GODINI
Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi) u 2022. godini ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (u zatvorenoj koverti) na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.
Na poleđini koverte napisati ime i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/3281541, 011/ 3348046 i 011/3282039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.


Poslednje vesti:
 
 
Postavljeno: 06.10.2022.
Nacionalna nedelja promocije dojenja - "Istupi za dojenje - edukuj i podrži"
Cilj obeležavanja je da se skrene pažnja zdravstvene i šire javnosti na značaj dojenja.
Postavljeno: 06.10.2022.
RK "Lavići 026" nastupio u Velikom Gradištu
Lavići su odigrali utakmice u mini rukometu.
Postavljeno: 06.10.2022.
Dom zdravlja S. Palanka: 6 osoba pozitivno na koronavirus
Šest odraslih osoba je imalo pozitivan nalaz.
 


 
 
Kursna lista