Francuska 9, 11420 Smederevska Palanka
rtj@tvjasenica.rs | rtj@tvjasenica.rs
+381 (0)26 313 030
 
 
Društvo
Saopštenje NVO Astra povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima
Postavljeno: 18.10.2016.
NVO Astra upozorava na problem, koji je sve prisutniji i u Srbiji

Iz godine u godinu dočekujemo Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar, sa poražavajućim brojkama žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, nezavidnim rezultatima u oblasti suzbijanja trgovine ljudima, neadekvatnim rešenjem pitanja izbeglica i identifikacije žrtava među ovom populacijom.
 
 ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima, kao  organizacija koja se već 15 godina bavi borbom protiv trgovine ljudima i pruža pomoć i podršku žrtvama svih vidova eksploatacije, koristi svaku priliku da svojim aktivnostima doprinese ostvarivanju prava žrtava, informiše građane i građanke o ovom problemu i edukuje relevantne aktere,  ali i da apeluje na državne organe da bi oblast suzbijanja trgovine ljudima  trebalo da se nađe na  listi prioriteta, s obzirom na dugogodišnji period stagnacije u ovoj oblasti.
 
Stoga, smatramo da je neophodno hitno usvajanje Strategije i Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava, s obzirom na to da je prethodna istekla 2011. godine.  Takođe, treba raditi na unapređenju procesa identifikacije žrtava eksploatacije, sudije,  tužioci i advokati bi trebalo da primenjuju pristup koji će biti u potpunosti orjentisan na prava žrtve kako one ne bi bile izložene ponovnoj  traumi i pretnjama i kako bi im se omogućila naknada štete, policija i tužilaštvo bi trebalo da poštuju period reflekcije žrtve, a država da konačno omogući urgentni smeštaj i kreira programe reintegracije i socijalne inkluzije za žrtve eksploatacije.
 
 Još jedan od pokazatelja da ne postoji dovoljno političke volje u oblasti suzbijanja trgovine ljudima jeste i činjenica da Republika Srbija nije  predložila kandidata na ovogodišnjim izborima za članove GRETE (Grupe eksperata Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima) iako je Savet Evrope pozvao našu zemlju da to učini, a organizacije civilnog društva su podsetile državne organe na datume za podnošenje kandidature, kao i na važnost članstva naše zemlje u ovom evropskom telu.
 
Prema zvaničnim podacima, do avgusta 2016. godine identifikovano je 32 žrtave trgovine ljudima, uglavnom državljana i državljanki Republike Srbije, eksploatisanih na teritoriji Srbije.  Većina identifikovanih žrtava u Srbiji su žene i devojke, dok su u 10 slučajeva žrtve bile maloletne. Putem ASTRA SOS telefona za prvih osam
 meseci 2016. godine primljeno je preko 2000 poziva, od 285 novih klijenata  i identifikovano 12 punoletnih žrtava trgovine ljudima (8 muškaraca i 4 žene). Dve osobe ženskog pola bile su izložene seksualnoj eksploataciji, a u dva slučaja se radilo o prinudnom braku. Sedam muškaraca bilo je izloženo radnoj eksplataciji, a u jednom slučaju se radilo o prinudi na prosjačenje.


Poslednje vesti:
 
 
Postavljeno: 22.06.2018.
Donacija Instituta za kukuruz za ugrožena domaćinstva od nevremena dopermljena u Lozovik
Donacija obuhvata 1400 setvenih jedinica kukuruza
Postavljeno: 22.06.2018.
Počinje prodaja mesečih karata za sezonsku liniju Smederevo-Smed. Palanka-Herceg Novi
Linija počunje sa radom 30.06 i radiće do 01.09.
Postavljeno: 22.06.2018.
Sajam zapošljavanja u Palanci(ponedeljak, 10 sati)
Svoju ponudu slobodnih poslova predstaviće 24 poslodavca sa potrebama za više od 300 radnika različitih profila i stepena kvalifikacija mašinske, metalske, metaloprerađivačke ugostiteljske , trgovačke , ekonomske i drugih struka .
 

 
 
Kursna lista