Francuska 9, 11420 Smederevska Palanka
rtj@tvjasenica.rs | rtj@tvjasenica.rs
+381 (0)26 313 030
 
 
Politika
Opština Velika Plana raspisala Konkurs za izbor projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata
Postavljeno: 20.09.2018.


Rok za podnošenje priva je do 3. oktobra

Iz Opštinske uprave Velike Plane dobili smo obaveštenje o raspisanom Konkursu za projekte verskih objekata, koje prenosimo u celini:

" Na osnovu člana  2. stav 2 i  3. Pravilnika o načinu, merilima, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Velika Plana za projekte iz oblasti kulture i projekte  crkava i verskih zajednica („Međuopštinski   službeni  list   opština  Velika   Plana  i  Smederevska  Palanka,“ broj: 8/2014, 1/2015, 29/2015)
 
Predsednik  opštine  Velika  Plana  raspisuje
 
                                K  O  N  K  U  R  S
za  izbor   projekata  za  izgradnju, održavanje i obnovu  verskih objekata,  i  to  za  period  septembar – decembar 2018. godine
 
 
      Opština Velika Plana finansira i sufinansira  projekte izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata iz sledećih oblasti: 
- izgradnja verskih objekata
- održavanje verskih objekata;
- obnove verskih objekata;
 
      Pravo učešća na konkurs imaju: crkve i verske zajednice čiji se objekti nalaze na teritoriji opštine Velika Plana ili čija se izgradnja planira na teritoriji opštine Velika Plana
 
Rok za  podnošenje  prijave  na  konkurs  je  počev  od  19.9.2018.godine  zaključno sa   03.10.2018.godine  do 15,00 časova
 
 
Učesnici na konkursu za projekte izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata, uz prijavu koju je potrebno priložiti, podnose projekat za finansiranje ili sufinansiranje  izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata koji sadrži:
- osnovne podatke o učesniku na konkursu (naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj);
- odluku organa crkve ili verske zajednice o izvođenju radova;
- potrebne dozvole i saglasnost nadležnih organa predviđene zakonom i drugih propisima koji regulišu oblast planiranja i izgradnje;
- detaljan opis radova na  izgradnji, održavanju i obnovi verskih objekata;
- finansijski plan projekta (pregled pojedinačnih aktivnosti koje se predviđaju projektom, sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju tih aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, ukupan iznos sredstava iz budžeta opštine i drugih izvora) i
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava.
 
Prijava na konkurs podnosi se Komisiji  u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za izbor projekata verskih zajednica“  putem pošte ili predajom na pisarnici – Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Velika Plana.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave onih učesnika na konkursu, koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na  finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta opštine, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta, Komisija neće razmatrati.
 
 
 
 
            Kriterijumi za izbor  projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata su:
-stepen ugroženosti verskih objekata;
-kategorizacija verskog objekta, kao i kulturnog dobra ( izuzetan značaj, veliki značaj,spomenik kulture i drugo) i
-značaj  verskih objekata za kulturu, umetnost, istoriju i slično, ukoliko verski objekat nije utvrđen  za  spomenik kulture.
 
Za sve informacije i preuzimanje obrasca obratiti se Jelki Mitrović, tel. broj: 514-203 – Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Velika Plana, kancelarija br. 3."
 
 

Poslednje vesti:
 
 
Postavljeno: 23.04.2019.
Potpisana dva ugovora Opštine Velika Plana i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave vredna 14,8 miliona dinara
U pitanju su projekti Sanacija zapadnog krila opštine Velika Plana i e - Skupština - opremanje skupštine opštine Velika Plana sistemom za elektronsko glasanje
Postavljeno: 23.04.2019.
Prodajna Uskršnja izložba Dnevnog boravka "Puž" i PU "Čika Jova Zmaj" (sreda, u 17 časova)
Sva sredstva namenja su NURDOR-u, za pomoć deci oboleloj od karcinoma
Postavljeno: 23.04.2019.
Učenici "Palanačke gimnazije" postigli su odlične rezultate na smotri recitatora "Pesniče naroda mog"
Republičko takmičenje biće održano 17. i 18. maja u Valjevu
 


 
 
Kursna lista