Francuska 9, 11420 Smederevska Palanka
rtj@tvjasenica.rs | rtj@tvjasenica.rs
+381 (0)26 313 030
 
 
Sport
Agencija za privredne registre(APR) odbacila registracionu prijavu i legitimnost izbora novog rukovodstva Boks kluba Goša u Palanci
Postavljeno: 08.11.2018.


Očekuju se dalji koraci od strane Bokserskog saveza Srbije

Agencija za privredne registre(APR) donela je rešenje, u kome se odbacuje registraciona prijava, legitimnost izbora i promena podataka rukovodstva boks kluba Goša iz S. Palanke.

Očekuju se dalji koraci od strane Bokserskog saveza Srbije oko funkcionisanja kluba i izbora rukovodstva.

U rešenju APR-a se navodi:


"Registrator Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ br. 10/2016), i člana 15. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, broj 99/2011, 83/2014), odlučujući o registracionoj prijavi bokserski klub "GOŠA", za registraciju promene podataka u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta , koju je podneo/la: 
Ime i prezime: Velimir Jevtić
 
 
donosi 
 
 
                                             R E Š E Nj E 
 
 
ODBACUJE SE registraciona prijava: 
 
 
bokserski klub "GOŠA" 
Matični broj: 07319789, 
 
 
za registaciju promene podataka u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, jer je utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. stav 1. tačka 6) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. 
 
 
O B R A Z L O Ž E Nj E 
 
 
Podnosilac registracione prijave broj BS 4552/2018, podneo je dana 01.11.2018. godine, registracionu prijavu za registraciju promene podataka o: 
 
bokserski klub "GOŠA"
 
 
u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i dokumentaciju zavedenu u potvrdi o podnetoj registracionoj prijavi broj BS 4552/2018. 
 
Proveravajući ispunjenost uslova propisanih odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, registrator je utvrdio da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz sledećih razloga: 
Odredbom člana 14. stav 1. tačka 6) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Službeni glasnik RS 99/2011,83/2014) propisano je da po prijemu prijave registrator proverava da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti. 
Odredbom člana 43. stav. 2. Zakona o sportu (Sl. glasnik 10/2016) propisano je da naziv sportskog udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, odnosno na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu i jezicima i pismima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji na kojoj se nalazi njegovo sedište, a odredbom člana 44. stav 1. da se naziv i skraćeni naziv sportskog udruženja upotrebljavaju u pravnom saobraćaju u obliku u kojem su upisani u Registar. 
Uvidom u dostavljenu prijavu i dokumentaciju utvrđeno je da je ista snabdevena pečatom koji sadrži naziv na latiničnom pismu što je u suprotnosti sa gore citiranim odredbama Zakona. 
Odredbom člana 33. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ br. 10/2016) propisano je da zastupnik i likvidacioni upravnik kao i članovi uprave sportske ogranizacije ne mogu biti sledeća lica: osnivači, vlasnici udela ili akcija, zastupnici, likvidacioni upravnici, zaposleni ili članovi sportske organizacije koja se takmiči u istom rangu takmičenja, članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom, lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke, vlasnici i članovi organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici, sportski posrednici u odgovarajućoj grani sporta, koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, dok traju pravne posledice osude; koja ne mogu biti članovi organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanju javnih dužnosti. Takođe, odredbom člana 99. stav 5. istog Zakona propisano je i da predsednik uprave ili zastupnik nacionalnog granskog sportskog saveza ili drugog nacionalnog sportskog saveza ne može biti član uprave, predsednik ili zastupnik druge organizacije u oblasti sporta, osim uprave Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog zavoda i Pokrajinskog zavoda. 
Daljim uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da nije dostavljena izjava izabranog odnosno imenovanog lica ovlašćenog za zastupanje, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. stav 2. i 3. odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu 
Takođe uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da nije dostavljena odluka o imenovanju i razrešenju zastupnika već predsednika sportskog udruženja, takođe ista nije potpisan od strane predsedavajućeg skupštine i ne sadrži jmbg zastupnika 
 
S obzirom na napred navedeno, u skladu sa odredbom člana 17. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, registrator je doneo odluku kao u dispozitivu. 
 
Ako podnosilac registracione prijave, a u skladu sa odredbom člana 17. stav 3. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja na internet strani Agencije podnese: 
 
-novu registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno ovim rešenjem, 
-dokumentaciju za traženu promenu snabdevenu pečatom koji sadrži naziv na ćiriličkom pismu (u skladu sa registrovanim) 
-izjavu izabranog odnosno imenovanog lica ovlašćenog za zastupanje, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. stav 2. i 3. odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu 
-odluku o imenovanju i razrešenju zastupnika sportskog udruženja, potpisanu od strane predsedavajućeg skupštine koja sadrži jmbg zastupnika i 
-plati polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave (1.400,00 dinara), 
 
zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem registracone prijave koja je odbačena ovim rešenjem. 
 
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: 
Protiv ovog rešenja podnosilac prijave može 
izjaviti žalbu ministru nadležnom za poslove 
omladine i sporta, u roku od 30 (trideset) dana 
od dana objavljivanja rešenja na internet strani 
Agencije za privredne registre. Žalba se predaje 
preko Agencije za privredne registre. 
 
 
 
 
REGISTRATOR 
 
__________________ 
 
Nives Čulić 
 


 Poslednje vesti:
 
 
Postavljeno: 15.07.2019.
EPS Distribucija: U utorak, 16. jula, bez struje deo Selevca
Razlog su radovi na održavanju mreže
Postavljeno: 15.07.2019.
Održan još jedan Sajam poljoprivrednih mašina i alata u Palanci
Sedmi ovogodišnji Sajam okupio je brojne prodavce, kupce i posetioce iz čitave Srbije
Postavljeno: 15.07.2019.
Stabilizacija vremena, sunčano i toplije narednih dana
Moguća je ređa pojava kratkotrajnih pljuskova.
 


 
 
Kursna lista