Početna » Lična karta

Lična karta

od root

Privredno društvo Radio televizija Jasenica d.o.o.

Matični broj                                 07238207
PIB                                                101401226
Vlasnik                                         Goran Miljuš
Broj dozvole                                121/2008-6
Rok važenja dozvole                  od 07.03. 2008. do 07.03. 2024.
Tekući račun                                265-6650310000113-90