Početna » Popisna komisija opštine Smederevska Palanka: Do sada na teritoriji naše opštine popisano 20.150 građana i 10.393 domaćinstva

Popisna komisija opštine Smederevska Palanka: Do sada na teritoriji naše opštine popisano 20.150 građana i 10.393 domaćinstva

od RTV Jasenica

Za pr­vih de­set da­na ok­to­bra u Sr­bi­ji je po­pi­sa­no vi­še od 2,1 mi­li­o­na gra­đa­na na­še ze­mlje

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji počeo je 1. oktobra i obavlja se svakog dana do 31. oktobra u 20 časova. Popisom, koji sprovodi Republički zavod za statistiku, prikupljaju se podaci o stanovništvu, njegovoj starosnoj, polnoj, obrazovnoj i bračnoj strukturi, o ekonomskoj aktivnosti, strukturi domaćinstava i porodica kao i stambenom fondu.

Za pr­vih de­set da­na ok­to­bra u Sr­bi­ji je po­pi­sa­no vi­še od 2,1 mi­li­o­na gra­đa­na na­še ze­mlje, is­ti­ču pred­stav­ni­ci Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku, ko­ji na­vo­de da po­pis sta­nov­ni­štva, sta­no­va i do­ma­ćin­sta­va te­če po pla­nu i bez ne­pra­vil­no­sti na te­re­nu.

Prema podacima iz Opštinske popisne komisije, 95 popisivača je od 1. do 11. oktobra u palanačkoj opštini popisalo 20.150 građana i 10.393 domaćinstva. Najviše je popisano u samom gradu oko 9.000, zatim u Kusatku oko 2.000, u Azanji 1.566, Selevcu 1.421 i u Glibovcu 1.238 građana.

Privremeni rezultati popisa biće objavljeni u roku od 30 dana nakon završetka popisa, a konačni rezultati će se objavljivati u delovima, počevši od marta ili aprila meseca sledeće god

Povezane vesti