Početna » Rani javni uvid u postupku izrade prostornog plana opštine Smederevska Palanka

Rani javni uvid u postupku izrade prostornog plana opštine Smederevska Palanka

od RTV Jasenica

Od 11. do 26. oktobra 2022. godine.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i stambene poslove Opštinske uprave oglaslilo je Rani javni uvid u postupku izrade prostornog plana opštine Smederevska Palanka. Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 11. do 26. oktobra 2022. godine.

Sva bliža obaveštenja zainteresovana lica mogu dobiti u toku trajanja ranog javnog uvida u prostorijama Opštinske uprave, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Tekstualni i grafički prilozi dostupni su na zvaničnoj stranici opštine, www.smederevskapalanka.rs, i na oglasnoj tabli u zgradi opštine na prvom spratu.

Predmet ranog javnog uvida je upoznavanje zainteresovanih lica sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostora, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i očekivanim efektima planiranja. Zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije isključivo u pisanoj formi preko pisarnice, Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i stambene poslove, u toku trajanja ranog javnog uvida.

Povezane vesti