Početna » Važne informacije za poljoprivrednike prilikom predaje dokumenata za polise osiguranja

Važne informacije za poljoprivrednike prilikom predaje dokumenata za polise osiguranja

od RTV Jasenica

Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo da poljoprivredni proizvođači prilikom prijavljivanja na javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja treba dodatno da obrate pažnju na sledeće detalje.

Pre pristupanja prijavi za isplatu osiguranja, podaci u eRPG i katastru moraju da se podudaraju sa podacima koji su navedeni na polisi, biljne kulture moraju takođe da budu usklađene, one navedene u eRPG i one koje su navedene u polisi.

Polise osiguranja moraju biti plaćene pre nego što poljoprivrednici stupe u postupak prijave za tu vrstu subvencije.

Ovaj javni poziv obuhvata podsticaje za osiguranje ratarskih kultura, povrtarskih kultura, voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, rasadnika, kao i osiguranje životinja i traje do 15.novembra. Najviši ukupni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 2.500.000 dinara

Povezane vesti