Početna » 12. jun – Svetski dan borbe protiv dečjeg rada

12. jun – Svetski dan borbe protiv dečjeg rada

od RTV Jasenica

Svetski dan borbe protiv dečjeg rada obeležava se danas, 12. juna, kao dan posvećen podizanju svesti o opasnostima koje nosi dečiji rad i trgovina ljudima.
Ovaj dan se fokusira na omogućavanje pružanja dostojanstva deci i obezbeđivanju podrške njihovom obrazovanju, medicinskim uslugama i drugim potrebama.
Međunarodna organizacija rada, telo Ujedinjenih nacija koje se bavi pitanjima rada, pokrenula je Svetski dan borbe protiv dečjeg rada 2002. godine.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 160 miliona dece širom sveta, od kojih su neka stara i samo 5 godina, angažovano je da obavlja neki vid rada. U najnerazvijenijim zemljama, više od svakog četvrtog deteta starosti od 5 do 17 godina, radi na način koji se smatra štetnim za njegovo zdravlje i razvoj.

Povezane vesti