Početna » Kako se računaju bodovi za upis u srednju školu?

Kako se računaju bodovi za upis u srednju školu?

od RTV Jasenica

Mala matura zakazana je za 17, 18. i 19. jun, a to je, sasvim sigurno, najvažniji ispit u njihovom dosadašnjem školovanju.
Tokom ova tri dana, maturanti će rešavati zadatke u okviru tri testa:
• Srpski jezik i književnost, odnosno maternji jezik i književnost,
• Matematika,
• Jedan od pet predmeta koje su mogli da biraju sa liste nastavnih predmeta iz prirodnih i društvenih nauka: Biologija, Geografija, Istorija, Fizika i Hemija.
Testovi na završnom ispitu sadrže zadatke kojima se proverava ostvarenost obrazovnih standarda definisanih na tri nivoa postignuća – osnovnom, srednjem i naprednom. Dosadašnja praksa je pokazala da su na testovima od 20 zadataka, 9 zadataka osnovnog nivoa, sedam srednjeg i četiri zadatka naprednog nivoa.
Kako se računaju bodovi za upis u srednju školu?
Za upis u četvorogodišnju srednju školu neophodno je da učenik ostvari ukupno najmanje 50 bodova, od mogućih 100. Kada kažemo ukupno, onda mislimo na bodove koji se dobijaju na osnovu uspeha ostvarenog u šestom, sedmom i osmom razredu i one ostvarene na završnom ispitu. Od ukupno 100 bodova, učenik na osnovu opšteg uspeha iz škole može da ostvari najviše 60 bodova, a na osnovu male mature 40 bodova.
Da biste izračunali broj bodova koje učenik nosi iz škole, potrebno je da saberete opšti uspeh đaka u 6, 7. i 8. razredu i da ih pomnožite sa 4.
(4.50 + 4.47 + 5.00) *4= 55.88
Bodovi sa testova računaju se na sledeći način:
Test iz srpskog jezika – najviše 14 bodova
Test iz matematike – najviše 14 bodova
Test iz izabranog predmeta – najviše 12 bodova.
Svaki od testova ima ukupno 20 zadataka, a svaki zadatak nosi 1 poen. Broj bodova na završnom ispitu se dobija tako što se ostvaren broj poena na testu iz srpskog jezika i matematike (maksimalno 20) množi sa 0.70, dok na testu iz izbornog predmeta sa 0.60.

Povezane vesti