Početna » Održan sastanak Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja opštine Smederevska Palanka za period od 2023-2030. godine

Održan sastanak Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja opštine Smederevska Palanka za period od 2023-2030. godine

od RTV Jasenica

Održan je sastanak koordinacionog tima za izradu Plana razvoja opštine Smederevska Palanka za period od 2023-2030. godine. Sastanku je prisustvovao i generalni sekretar SKGO-a Nikola Tarbuk sa stručnim saradnikom Aleksandrom Jovanovićem.

Program EU EXCHANGE 6, koji finansira Evropska unija u koordinaciji sa Ministartvom finansija i republičkim sekretarijatom za javne politike SKGO, kroz koji se ralizuje plan razvoja jedinice lokalne samouprave je dokument razvojnog planiranja. Evropska unija finansira i izradu prvog plana razvoja opštine u okviru Programa EU EXCHANGE 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ Ključne resorno nadležne institucije Programa na nacionalnom nivou su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

Povezane vesti