Početna » Olakšana dodela subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine

Olakšana dodela subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine

od RTV Jasenica

Na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Vlada Srbije je usvojila novu uredbu o dodeli subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine, kojom će ovaj proces biti znatno olakšan i ubrzan. Uredbom Vlade, kako se ističe, ostvaruje se pravo na novac za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Uredbom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta predviđeno je, pored ostalog, da lokalne samouprave najkasnije do 30 dana od prijema zahteva dostave dokumentaciju Komisiji na odlučivanje, a da Komisija odlučuje po primljenim zahtevima najkasnije u roku od 30 dana od prijema urednog zahteva i dokumentacije.

Ovom uredbom omogućena je kupovina i stanova u izgradnji koji su predbeleženi u katastar nepokretnosti bez tereta, što je u dosadašnjim procesima otežavalo dobijanje subvencija.

Takođe, utvrđeno je i ponavljanje postupka odlučivanja u predmetima koji su do sada pravnosnažno okončani odbijanjem zahteva zbog prerano zaključenog kupoprodajnog ugovora ili ugovora koji je zaključen neposredno po zaključenju predugovora, a u kojima su postojali svi ostali uslovi za sticanje prava na subvenciju.

Zahtev se može podneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

“Pravo na novčana sredstva može se ostvariti za izgradnju kuće ili stana na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je ostvaren od strane odgovornog projektanta, a za kupovinu kuće ili stana prema vrednosti kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti”, saopšteno je iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Povezane vesti