Početna » Palanačka gimnazija potpisala Sporazum o petogodišnjoj saradnji sa Matematičkim institutom SANU

Palanačka gimnazija potpisala Sporazum o petogodišnjoj saradnji sa Matematičkim institutom SANU

od RTV Jasenica

U okviru ove saradnje danas je Palanačku gimnaziju posetio dr Petar Vranić i održao predavanje na temu „Upotreba veštačke inteligencije u svetu savremene geoinformatike“.
Predavanje je održano u okviru časa predmeta Programske paradigme za učenike IT smera četvrtog razreda, koji predaje profesorka Sanja Rajić, a prisustvovale su i kolege iz stručnog veća matematike i informatike, kao i direktorka škole.
Cilj predavanja bio je da se učenici upoznaju sa osnovnim aspektima daljinske detekcije – tehnologije masovnog prikupljanja geoprostornih podataka putem sistema koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom ili objektom (senzori na avionu, satelitu). U tom smislu daljinska osmatranja Zemlje omogućavaju napredno upravljanje prirodnim resursima zasnovano na preciznim i pravovremenim informacijama. Učenicima su predstavljeni primeri primene ove tehnologije za geološka, geofizička, ekološka i razna druga istraživanja.
U narednom periodu u Palanačkoj gimnaziji biće održana još dva predavanja Matematičkog instituta SANU na temu veštačke inteligencije i jedno predavanje o robotici od strane Instituta Mihajlo Pupin

Povezane vesti