Početna » Vlada Srbije proglasila stanje elementarne nepogode u 56 gradova i opština

Vlada Srbije proglasila stanje elementarne nepogode u 56 gradova i opština

od RTV Jasenica

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o proglašenju elementarne nepogode u 56 gradova i opština. Jake kišne padavine i izliveni bujični i drugi vodotokovi izazavali su štetu na regionalnoj i lokalnoj infrastrukturi, objektima javne namene u javnoj svojini, porodičnim stambenim objektima u svojini rrađana i na poljoprivrednim usevima.

Na sednici je donet i zaključak o formiranju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na saniranju posledica poplava i pripremi državnih programa pomoći i obnove nakon poplava koje su zadesile Republiku Srbiju, a kojim će biti precizirana potrebna finansijska sredstva za saniranje štete. Vlada će u najkraćem roku evidentirati nastalu štetu u svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji i izraditi plan sanacije štete.

Svi građani, koji su na bilo koji način pogođeni poplavama, neće biti zaboravljeni i Vlada će nastojati da svaku nastalu štetu nadoknadi na pravedan način, zaključuje se u sopštenju Vlade Srbije.

Povezane vesti