Početna » Zakazana 9. sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka

Zakazana 9. sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka

od RTV Jasenica

Predsednica SO Smederevska Palanka, Radmila Radisavljević, zakazala je devetu sednicu lokalnog parlamenta za petak, 30. jun, u Velikoj sali sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu naći će se 12 tačaka za razmatranje i eventualno usvajanje, a odbornici će između ostalog raspravljati o Predlogu završenog računa budžeta opštine Smederevska Palanka za 2022. godinu, Programu otuđenja građevinskog zemljišta na teritoriji naše opštine za 2023. godinu, kao i o predlogu Odluke o subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na području opštine Smederevska Palanka.

Na dnevnom redu je i Predlog plana razvoja opštine za period od 2023-2030. godine, predlog Studije akustičnosti za teritoriju naše opštine, kao i Izveštaji o radu Opštinske uprave i JP za vodosnabdevanje „Morava“ Velika Plana, i Program rada JKP „Palanka 2020“.

DNEVNI RED

 1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Smederevska Palanka za 2022. godinu
 2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 3. Predlog Odluke o visini koeficijenta za obračun i isplatu plata zaposlenih u organizacionoj jedinici Turizam u Ustanovi Kulturni centar u Smederevskoj Palanci
 4. Predlog Odluke o subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na području opštine Smederevska Palanka
 5. Predlog Studije akustičnosti za teritoriju opštine Smederevska Palanka
 6. Predlog Plana razvoja opštine Smederevska Palanka za period 2023-2030. godine
 7. Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 8. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Smederevska Palanka za 2022. godinu
 9. Razmatranje Izveštaja o radu i poslovanju JP za vodosnabdevanje “Morava” Velika Plana za 2022. godinu
 10. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja subvencija JP “Morava” Velika Plana iz budžeta opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu
 11. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP “Palanka 2020” u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu
 12. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju lekara za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Povezane vesti