Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da se 21. marta u svetu obeležava Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije, u cilju borbe protiv ksenofobije, rasizma i rasne diskriminacije, a da tim danom započinje i Nedelja solidarnosti i borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije u Srbiji, koja traje do 28. marta, tokom koje će i biti organizovani različiti događaji.