Početna » 8. sednica SO Velika Plana sazvana po hitnom postupku u sredu, 28. decembra

8. sednica SO Velika Plana sazvana po hitnom postupku u sredu, 28. decembra

od RTV Jasenica

Predsednik Skupštine opštine Velika Plana, Dušan Marić, zakazao je po hitnom postupku 8. sednicu lokalnog parlamenta za sredu, 28. decembra, sa početkom u 9 časova. Na dnevnom redu je 15 tačaka za razmatranje i eventualno usvajanje a najznačajnija se odnosi na Rebalans budžeta opštine za 2022. godinu. Raspravljaće se još o lokalnim komunalnim taksama, zatim o prestanku rada ustanove Dom kulture „Vlada Marjanović“ u Starom Selu kao i o izmeni Odluke o osnivanju Centra za kulturu „Masuka“. Na dnevnom redu su i Programi poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Velika Plana.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 25. Redovne sednice Skupštine opštine Velika Plana od 16.12.2022.
 2. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Velika Plana za 2022.
 3. Donošenje Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
 4. Donošenje Odluke o statusnoj promeni pripajanja.
 5. Donošenje Odluke o prestanku rada ustanove Dom kulture “Vlada Marjanović” Staro Selo.
 6. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Centra za kulturu “Masuka” Velika Plana.
 7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Gradska toplana” Velika Plana za 2022. godinu.
 8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Gradska toplana” Velika Plana za 2022. godinu za korišćenje subvencija iz budžeta opštine Velika Plana.
 9. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Miloš Mitrović” Velika Plana za 2023. godinu.
 10. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Miloš Mitrović” Velika Plana za 2023. godinu za korišćenje subvencija iz budžeta opštine Velika Plana.
 11. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje “Morava” Velika Plana za 2023. godinu.
 12. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje “Morava” Velika Plana za 2023. godinu za korišćenje subvencija iz budžeta opštine Velika Plana.
 13. Donošenje Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Miloš Mitrović” Velika Plana.
 14. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Aneks Godišnjeg plana Predškolske ustanove “Dečje carstvo” Velika Plana za radnu 2022/2023. godinu.
 15. Odbornička pitanja.

Povezane vesti