Početna » Dom zdravlja Smederevska Palanka: Saopštenje za javnost

Dom zdravlja Smederevska Palanka: Saopštenje za javnost

od RTV Jasenica

Palanački Dom zdravlja objavio je saopštenje, koje je u ime menadžmenta ove zdravstvene ustanove potpisao v.d. direktora Milan Matejić, a koje se odnosi na optužbe koje iznose pojedinici uglavnom na društvenim mrežama i koje se tiču izveštaja Državne revizorske institucija koja je vršila reviziju poslovanja Doma zdravlja. Saopštenje prenosimo u celosti:

“Unazad duži period, na društvenim mrežama i u medijima, vidimo brojne pokušaje iznošenja neistina na račun Doma zdravlja Smederevska Palanka, a to što se to čini i po pitanju najbanalnijih stvari, može da potvrđuje pretpostavljenu lošu nameru koju pojedinci, a među njima i pojedini zaposleni u ovoj ustanovi, imaju prema Domu zdravlja. Opravdano sumnjamo da se pojedinci koriste ovakvim sredstvima kako bi dezavuisali Dom zdravlja Smederevska Palanka, te tako stavili u senku sve pozitivne vesti o rezultatima koje je postigao Dom zdravlja Smederevska Palanka unazad dve godine, od kada se i opština Smederevska Palanka aktivnije uključila u unapređenje primarne zdravstvene zaštite.

Većina „optužbi“ poznatih i nepoznatih pojedinaca (skrivenih iza lažnih profila na društvenim mrežama) odnose se na Izveštaj Državne revizorske institucije koja je vršila reviziju poslovanja Doma zdravlja za 2020. i 2021. godinu.

Prema izveštaju Državne revizorske institucije, dom zdravlja je jedna od najbolje rangiranih zdravstvenih ustanova, uprkos tome što postoje proceduralni propusti u radu. Ovakvi propusti najčešće nastaju usled stalne izmene zakonskih propisa u oblasti finasijskog poslovanja, pa je nekada za primenu tih propisa potrebno prilagođavanje.

Uloga izveštaja je isključivo savetodavna i sve sugestije u promeni načina poslovanja na nivou doma zdravlja imaju formu preporuka, a izveštaj DRI svakako nije negativan. Naprotiv, za nas su preporuke veoma bitne, jer nam pomažu da usvojimo novine i finansijsko računovodstvenoj oblasti.

U toku samog postupka revizije DRI daje mere koje treba preduzeti kako bi se poslovanje unutar doma zdravlja svelo na okvir dobrog finansijskog poslovanja. Ovo ističemo iz razloga što je čitav niz mera predočenih domu zdravlja implenentiran upravo u toku postupka revizije i većinu preporuka smo već primenili.

Sa stručnog aspekta, izveštaj Državne revizorske institucije za dom zdravlja ne samo da nije konačan, nego i spada u red takozvanih modifikovanih izveštaja. Ovakav izveštaj znači da je dom zdravlja u svojim finansijskim izveštajima istinito i objektivno prikazao poslovanje, te da će, stručno rečeno uz korekcije određenih pozicija sa aspekta računovodstva i procedura, konačna reč Državne revizije najverovatnije biti pozitivan izveštaj. Sve ustanove koriguju svoj rad na osnovu preporuka revizije i to je jadan sasvim uobičajen proces.

Ovaj izveštaj, svakako, nema elemente krivične odgovornosti i zloupotrebe. Čitajući izveštaj ne nailazi se na delove prevarnih radnji, pa je u tom smislu reč DRI daleko od toga da je u domu zdravlja neko trpao sebi novac u džep, ili bilo šta uradio zarad lične dobiti. Reč je isključivo o proceduralnim propustima u radu.

U javnosti se prečesto pojavljuju i lažni navodi zaposlene u domu zdravlja, medicinskog tehničara Slavice Tacković, da joj za određen period radnog staža nisu uplaćeni doprinosi, iako joj je više puta na sastancima sa menadžmentom ustanove predočeni dokazi da njene tvrdnje nisu istinite. Uskoro će Dom zdravlja Smederevska Palanka na zahtev zainteresovanih građana, a po osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, objaviti sve podatke o zaposlenoj Slavici Tacković, koja je radnik Doma zdravlja Smederevska Palanka, po pitanju njenog radnog odnosa u domu zdravlja, jer smatramo da je bilo dosta neistinitog informisanja javnosti, a našeg strpljivog ćutanja.

Došlo je vreme istine. I to APSOLUTNO JAVNE.

Pošto se prema našim informacijama očekuju novi ataci na direktora Doma zdravlja Smederevska Palanka kao i na sam Dom zdravlja, UNAPRED IZJAVLjUJEMO da nećemo reagovati na njih, te da direktor poziva finansijsku i svaku drugu vrstu inspekcije, da proveri sve njegove prihode i imovinu u prethodnih petnaestak godina, unapred tvrdeći da su svi njegovi prihodi po pitanju medicine i pčelarstva kojim se bavi kao hobijem, APSOLUTNO JAVNI I LEGALNI, I DA SU PROŠLI PREKO NjEGOVOG RAČUNA U BANCI, I NA SVE JE PLAĆEN POREZ, te da zahteva od inspekcije da proveri njegove račune u banci za sve te godine, i uporedi ih sa njegovom imovinom i imovinom njegove porodice, jer su mu se ogadile prozaične, zlonamerne, i više nego verovatno politički motivisane optužbe.

Prema tome, Dom zdravlja Smederevska Palanka ubuduće neće davati posebne izjave povodom ovih pitanja, već će samo objaviti sudske presude kada budu donete i postanu pravosnažne, jer se sve ovo definitivno mora završiti na Sudu, pošto je nekorektnost (najblaže rečeno) prevazišla granice tolerantnog.

Javno molimo pojedince uključene u napade na ovu važnu zdravstvenu ustanovu da počnu da u javnost iznose isključivo tačne informacije, nikako neistine ili poluinformacije, da ne nanose više štetu građanima opštine Smederevska Palanka, te da počnu malo više da brinu o javnom interesu, jer se javni interes brani isključivo ISTINOM”.

Za menadžment Doma zdravlja Smederevska Palanka
v.d. direktor dr med. Milan S. Matejić

Povezane vesti