Početna » Finansijska pomoć opštine prilikom biomedicinski potpomognutog oplođenja

Finansijska pomoć opštine prilikom biomedicinski potpomognutog oplođenja

od RTV Jasenica

Na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za sprovodjenje lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja, Stručna komisija koju je obrazovalo Opštinsko veće opštine Smederevska Palanka, pozvalo je sve zainteresovane parove, koji ispunjavaju uslove propisane Odlukom, da do 30.avgusta podnesu zahtev za ostvarivanje prava na fiansijsku pomoć za sprovodjenje lečenja nepolodnosti.

Zahtev, koji se preuzima na šalteru broj 6. opštinske uprave, uz potrebnu dokumentaciju, podnosi se komisiji, koja, nakon razmatranja prispelih zahteva, utvrdjuje ispunjenost uslova za ostavrivanje prava i listu korisnika novčane pomoći, koju dostavlja Opštinskom veću radi donošenja odluke o dodeli sredstava.

Ovaj postupak se sprovodi na osnovu skupštinske odluke kojom su Opština Smederevska Palanka i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju za ovu namenu izdvojili ukupno 5 miliona dinara. Lokalna samouprava izdvaja 2 miliona, a resorno Ministarstvo 3 miliona dinara.

Povezane vesti