Početna » Obaveštenje za korisnice naknade za vreme porodiljskog odsustva

Obaveštenje za korisnice naknade za vreme porodiljskog odsustva

od RTV Jasenica

Iz Opštinske uprave opštine Smederevska Palanka stigla je informacija u kojoj se obaveštavaju  korisnici prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a kojima je rešenje o pravu dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine, da mogu podneti zahtev za izmenu rešenja o ovom pravu ukoliko smatraju da im je ovo pravo povređeno.

Odlukom Ustavnog suda br. IUz-60/2021 od 14. februara 2024.prestaje da važi član 13.stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u određenim delovima  i sada glasi: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12.ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.“

Rok za podnošenje zahteva za izmenu rešenja ističe 14.avgusta 2024.

Korisnici se mogu obratiti Opštinskoj upravi, ul. Vuka Karadžića 25, soba 312.

Povezane vesti