Agencija za privredne registre Republike Srbije (APR) saopštila je da je na svom portalu za eServise pokrenula novu uslugu za elektronsku registraciju osnivanja privrednog društva, preduzetnika i ostalih pravnih formi koje se upisuju u Registar privrednih subjekata.