Početna » Radna grupa utvrdila predloge mera za borbu protiv nasilja u školama

Radna grupa utvrdila predloge mera za borbu protiv nasilja u školama

od RTV Jasenica

Radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja definisala je listu zakonskih i podzakonskih akata koje je potrebno promeniti kako bi se primenile mere koje je ta radna grupa usvojila na sednici 20. decembra.

Na sastanku Radne grupe je, između ostalog, usvojen predlog da se ocenjuje vladanje od 5. do 8. razreda u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta, a da ocena iz vladanja uđe u prosek.

Takođe, usvojen je predlog da se odlaže ispisivanje učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do okončanja tog postupka.

“Nakon toga, ukoliko učenik želi i dalje da se ispiše, škola je u obavezi da dozvoli ispisivanje i da u ispisnicu unese izrečenu vaspitno-disciplinsku meru koja je za učenika izrečena tokom postupka”, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.

Između ostalog, usvojeno je da škole Opštim aktom mogu da urede upotrebu mobilnog telefona tokom nastave.

U saopštenju se navodi da predstoje izmene pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog/srednjeg obrazovanja i vaspitanja s ciljem povećanja broja stručnih saradnika u školama.

Navodi se da će nadoknade za rad odeljenskih starešina biti povećane sa četiri na sedam odsto, uz izradu Pravilnika/Uputstva o radu odeljenskih starešina.

Predviđeno je takođe povećanje donje granice postojećih novčanih kazni za roditelje.

Kako se navodi, novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik za povredu obaveze iz člana 84. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji se, inače, odnosi na odgovornost roditelja.

Novčanom kaznom od 40.000 do 100.000 dinara kazniće se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta ili učenika, koji učini povredu zabrane iz člana 111. i 112. ovog zakona koji se odnose na zabranu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i zabranu ponašanja koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo.

U saopštenju piše da su predložene i izmene Pravilnika o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada, koje se odnose na veću učestalost i trajanje društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada u školama.

Umesto da se aktivnosti realizuju dva do tri puta nedeljno, realizovaće se tri do četiri puta nedeljno, navodi se i dodaje da će se aktivnosti, umesto od 15 do 45 minuta, realizovati u periodu od 30 do 60 minuta.

Navodi se da će se društveno koristan, odnosno humanitarni rad realizovati u prostorijama škole pod nadzorom nastavnika, roditelja, direktora, odnosno stručnog saradnika, ili van prostorija škole u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad.

Izvor: http://rts.rs

Povezane vesti