Početna » Saopštenje za javnost JKP „ Palanka 2020“ povodom izazivanja panike i obmanjivanja javnosti

Saopštenje za javnost JKP „ Palanka 2020“ povodom izazivanja panike i obmanjivanja javnosti

od RTV Jasenica

Naime, povodom jučerašnjih događaja, u ovom slučaju konkretno snimaka na društvenoj mreži Fejsbuk, u kojima se direktno napada  rukovodstvo opštine Smederevska Palanka, OB „ Stefan Visoki“ kao i JKP „ Palanka 2020“, koje i upravlja Novim grobljem-Kamenac, neophodno je, kako bi opovrgli tvrdnje o nekakvoj „ Ekološkoj bombi“ kako se u objavi građanina P. P. navodi, razjasniti određene činjenice.

Naime ugovorom o poslovnoj saradnji između JKP „Opštinska groblja“ (sadašnje JKP „Palanka 2020“) i OB „ Stefan Visoki“ iz 2013.godine, predviđeno je da će se patoanatomski otpad odlagati na delu parcele koji je namenen za to, što se, u skladu sa svim propisima i  svim merama zaštite na radu i zaštite životne sredine u prethodnim godinama i vršilo. Poslednje odlaganje ovog tipa izvršeno je 22.09.2022.godine, nakon čega se pristupilo i zatrpavanju dela parcele predviđenom za to.

Ubrzo nakon toga, započelo se sa procedurom iskopa rupe, u koju, važno je napomenuti, nije odlagan niti patoanatomski otpad, niti otpad bilo kakve vrste, već je planirano da se na tom mestu, po propisima, sazida  jama sa poklopcem, u kojoj će patoanatomski otpad biti odlagan, u skladu sa ugovorom između JKP „Palanka 2020“ i OB „Stefan Visoki“. S obzirom da je nova rupa bila ograđena žutom trakom i da na tom mestu stoji znak zabranjen pristup i da tu nije odlagano apsolutno ništa, nameće se nekoliko pitanja.

Pre svega upitno je kako je građanin  P. P. , pre samih radnika JKP „Palanka 2020“, mogao da zna da se bilo šta nalazi u samoj rupi i zašto je baš u ranim jutarnjim časovima, kako je sam naveo “plašeći se za svoju bezbednost” došao da to snimi”?

Zašto, ukoliko je imao određena saznanja nije o tome obavestio nadležne? Simptomatično je i da je gospodin rođeni brat odbornice Pokreta slobodnih građana a i sam je oštri kritičar opštinske vlasti u Smederevskoj Palanci, što se više puta i dokazalo time što je iznosio optužbe bez pokrića.

Takođe, pristup navedenom mestu je strogo zabranjen te je zato i ograđen žutom trakom a i znakom je zabranjen pristup neovlašćenim licima.

U svom videozapisu građanin P.P. iznosi ponovo niz optužbi na račun opštinskog rukovodstva, bolnice i JKP „Palanka 2020“, te se javlja ozbiljna sumnja da iza ovog događaja stoji više lica , jer nije postojala mogućnost da se sadržaj slučajno nađe tu, nego je verovatno tu donet, sa namerom diskreditovanja JKP “Palanka 2020”, OB “Stefan Visoki”  i opštine Smederevska Palanka, a sve u cilju sakupljanja nekakvih političkih poena.

JKP “Palanka 2020” će preduzeti neophodne zakonske radnje, kako bi sva lica koja su imala očiglednu nameru da izazovu opštu paniku, bila kažnjena.

Povezane vesti