Početna » Vlada Srbije usvojila Program za suzbijanje sive ekonomije do 2025. godine

Vlada Srbije usvojila Program za suzbijanje sive ekonomije do 2025. godine

od RTV Jasenica

Vlada Republike Srbije usvojila je Program za suzbijanje sive ekonomije za period 2023–2025. godine, s obzirom na to da je borba protiv sive ekonomije jedan od njenih prioriteta i da je država već godinama sprovodi.

Program je donet kako bi se što pre počelo sa sprovođenjem predviđenih aktivnosti i mera na suzbijanju sive ekonomije, a sa ciljem da se njen udeo u ukupnoj privrednoj aktivnosti u Srbiji smanji i na tržištu svede na najniži mogući nivo. Zato pristupanje rešavanju ovog društvenog izazova zahteva korišćenje aktivnih i sistemskih mera javnih politika.

Posledice sive ekonomije su brojne, a među najznačajnije spadaju nelojalna konkurencija, smanjeno poverenje u institucije sistema, usporavanje privrednog rasta, manja efikasnost u naplati javnih prihoda i posledično niži kvalitet javnih usluga koje država pruža privredi i građanima.

Povezane vesti