Početna » Demanti opštine Smederevska Palanka povodom teksta objavljenog na portalu nova.rs

Demanti opštine Smederevska Palanka povodom teksta objavljenog na portalu nova.rs

od RTV Jasenica

Predsednik opštine Nikola Vučen uputio je demanti povodom članka koji je objavljen na portalu Nova.rs gde su direktno prozvani ministar Nikola Selaković i Opština Smederevska Palanka.

Povodom članka koji je objavljen na portalu Nova.rs o dodeljivanju stanova izbeglim i prognanim licima iz BiH i Hrvatske u Smederevskoj Palanci, a koji su sagrađeni u okviru projekta Regionalnog stambenog programa čiji je najveći donator EU, iznete su neistine i gnusne insinuacije. Naime, u tekstu direktno su prozvani tadašnji ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije , Nikola Selaković i Opština Smederevska Palanka, a osim toga tendenciozno je potenciran netačan podatak da porodice kojima su dodeljeni novoizgrađeni stanovi u decembru prošle godine, u njima žive nelegalno i da će biti iseljeni jer ugovore o otkupu još nisu dobili.

Ovo nije prvi put da se na pomenutom portalu i televiziji Nova S mogu čuti i pročitati neistinite i karikirane „vesti“ koje su ispod svakog nivoa dobrog ukusa i profesionalne odgovornosti, a koje se mogu protumačiti isključivo kao zlonamerne. U tekstu koji je objavljen na portalu Nova.rs govori se o izbeglim licima koja su decenijama čekala na stambeno zbrinjavanje i koja su prošla velike poteškoće, preživela rat, pojedini i aktivno učestvovali i postali ratni invalidi, ljudima koji su ostali bez igde ičega.

Razumemo potrebu da se Nova.rs kao tajkunski medij bavi senzacionalističkim temama, zlonamernom propagandom i obmanjivanjem javnosti, koristeći se manipulacijama, kako bi dobili na gledanosti, ali unositi paniku i laži o zbrinjavanju porodica koje je zadesila katastrofa i koje su konačno dobile krov nad glavom, je slika i prilika kao funkcionišu mediji kojima čast i istina nisu na prvom mestu. Za razliku od insinuacija i senzacionalizma, mi ovom prilikom navodimo samo činjenice:

Opština Smederevska Palanka, Jedinica za upravljanje projektima d.o.o Beograd i Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije zaključili su juna meseca 2019 godine Ugovor u cilju realizacije Regionalnog stambenog programa-Stambeni program u Republici Srbiji.
Obaveze Opštine definisane su članom 5. Ovog Ugovora i to.

– Obezbeđivanje i infrastrukturno opremanje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje stambenog objekta
– Pribavljanje pravno-tehničke dokumentacije potrebne za sprovođenje postupka izrade tehničke dokumentacije i izgradnju stambenih objekata
– Blagovremeno obezbeđivanje i finansiranje svih potrebnih dozvola i saglasnosti, dozvola i uslova javnih komunalnih preduzeća i drugih organa radi dobijanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole i ostalog sve do upotrebne dozvole (voda, kanalizacija, struja, gas, telefonski priključak, saglasnost Vatrogasne službe i policije,Javnih skloništa, Vojske Srbije i dr.)
– Obezbeđivanje uslova za izradu i izradu urbanističkog projekta
– Učestvovanje u postupcima javnih nabavki
– Formiranje komisije za izbor korisnika budućih stambenih jedinica i raspisivanje javnog poziva za izbor korisnika
– Obezbeđivanje i finansiranje svih gradilišnih priključaka pre početka izgradnje
– Da o svom trošku izvrši pripremne radove na građevinskoj parceli (obeležavanje,priprema terena,uklanjanje postojećih objekata,ostataka objekata,drveća, rastinja,izmeštanje postojećih instalacija i sve ostalo)
– Da finansira svu neophodnu infrastrukturu i priključenje stambenog objekta na elektromrežu, vodovod, kanalizaciju, gas,telefon i sve ostalo,
– Da priključi objekat na spoljnu infrastrukturu i priključne saobraćajnice
– Da uknjiži izgrađeni objekat i posebne delove objekta u nadležnom katastru nepokretnosti i dr.

Opština Smederevska Palanka je ,i pored finansijkih teškoća izazvanih pre svega nasleđenim dugovanjima i pandemijom korona virusa, uspela da izvrši sve obaveze koje je Ugovorom prihvatila.

Posebno treba naglasiti da je Opština bila u neposrednom i neprekidnom kontaktu sa izvođačem radova (što nije u nadležnosti Opštine) kako u toku izgradnje objekta tako i nakon njegovog završetka i useljenja korisnika. Naime predstavnici Opštine su reagovali na svaki poziv korisnika i u saradnji sa odgovarajućim javnim preduzećima otklanjali nedostatke što je dobro poznato i podnosiocima predstavke i JUP-u koji nas je u jednom momentu upozorio da ne reagujemo kod izvođača radova i da to nije naša nadležnost. S obzirom na to da je objekat još u garantnom roku, nepravilnosti i nedostaci otklanjaju se u hodu. Takođe treba napomenuti da veliku zahvalnost Opština duguje tadašnjem ministru spoljnih poslova i predsedniku Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije , Nikoli Selakoviću koji je nesebično pomogao razvoju i napredku opštine Smederevska Palanka kao i izgradnji stambenog objekta za izbegla i prognana lica.

Nakon završetka objekta sa izabranim korisnicima zaključeni su ugovori o zakupu. Nakon zaključenja ugovora korisnici su se pojavili sa informacijom da su im veliki računi za utrošak el. energije (EPS nije u nadležnosti lok. samouprave) i da ne mogu da podnesu taj izdatak pa je Opština prihvatila da plati iz budžeta, što je i učinjeno.

U međuvremenu izvršen je uknjižba kako objekta tako i posebnih delova, odnosno stanova i pristupilo se utvrđivanju cene otkupa u skladu sa odredbama Zakona o izbeglicama.

Iznos otkupne cene je usaglašen i potvrđen od strane predstavnika Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije nakon čega je opštinski pravobranilac dostavio Skupštini opštine predlog za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine a u korist korisnika koji su podneli zahteve za otkup.

Navedeni predlog će biti razmatran i usvojen na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine posle čega će biti zaključeni ugovori o otkupu.

Sa svim navedenim činjenicama upoznati su korisnici predmetnih stanova a naročito podnosioci predstavke kojima je to lično saopšteno i pri čemu se Igor Aleksić i saglasio sa iznosom koji je utvrđen za njegov stan ističući da će da uplati ceo iznos odjednom. Od njegovog poslednjeg dolaska kod predstavnika Opštine se ništa nije promenilo pa je potpuno nejasno iz kog razloga iznosi netačne činjenice i neosnovane strahove.

Povezane vesti