Početna » Održana sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Održana sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

od RTV Jasenica

Doneto je nekoliko odluka

Opštinski štab za vanredne situacije zasedao je 18. oktobra 2022. godine. Na ovoj sednici je između ostalog razmatran izveštaj o stanju sistema za odbranu od poplava na vodama prvog reda na području opštine, kao i spremnost zimske službe za održavanje putne infrastrukture, planovi za čišćenje prioritetnih saobraćajnica, i procena broja domaćinstava kojima će biti potrebna posebna pomoć tokom zimskog perioda.

Na ovom sastanku Štab je doneo sledeće odluke:

  1. Zaključak o predlogu odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Smederevska Palanka;
  2.  Preporuku da se na području opštine Smederevska Palanka osnuje dobrovoljno vatrogasno društvo.
  3. Zaključak o usvajanju izveštaja o stanju i spremnosti objekata za odbranu od poplava na vodama prvog reda na području opštine Smederevska Palanka;
  4. Preporuku organima Opštine da se oformi komisija koja bi analizirala postojeće stanje na vodotokovima drugog reda na području opštine Smederevska Palanka i predložila deonicu na kojoj bi se naredne kalendarske godine izvodili radovi (koje finansira Opština), na povećanju sistema zaštite od bujičnih poplava;
  5. Zaključak da GDP „Niskogradnja“, Centar za socijalni rad i organi Opštine nastave sa realizacijom planiranih mera i zadataka, i da u planovima za predstojeću zimsku sezonu razmotre i mogućnost prevoza i dopremanja povređenih lica iz svih delova opštine, odnosno dopremanje hrane i lekova do ugroženih domaćinstava, kao i zbrinjavanje ugroženih lica u vreme niskih temperatura;
  6. Zaključak da nadležne službe Opštine do kraja 2022. godine ažuriraju podatke o materijalnim resursima za zaštitu i spasavanje kojima raspolažu subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na području opštine i da o tome izvesti Štab na narednoj sednici.

Povezane vesti