Početna » SPC i vernici danas obeležavaju Badnji dan i Badnje veče

SPC i vernici danas obeležavaju Badnji dan i Badnje veče

od RTV Jasenica

Pravoslavna crkva i vernici koji Božić slave po Julijanskom kalendaru obeležavaju Badnji dan i Badnje veče. Sa badnjakom, vernici u kuću unose sreću, zdravlje i napredak uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića. Badnja noć je noć mira i iščekujuće radosti.

Badnji dan je i poslednji dan božićnog posta, kojim se vernici pripremaju za proslavu najradosnijeg praznika rođenja Isusa Hrista, praznika cele porodice, koja je tada na okupu.

Ujutru, pre izlaska sunca, domaćin odlazi u šumu po badnjak, koji se tek sa prvim mrakom, sa slamom, unosi u kuću.

Na­ve­če Bad­njeg da­na, na Bad­nje ve­če, lo­ži se bad­njak.

Ovo mla­do dr­vo, obič­no hra­sto­vo, sim­bo­li­še Hri­sta i nje­gov ula­zak u svet. Lo­že­nje bad­nja­ka pred­sta­vlja to­pli­nu Hri­sto­ve lju­ba­vi.

Badnjak vodi poreklo od čudesne vitlejemske noći, kada su pastiri nasekli i doneli grane da nalože vatru pored Novorođenčeta i njegove Majke.

Po drugom tumačenju bad­njak je na­go­ve­štaj Hri­sto­vog stra­da­nja i njegovog kr­sta. Sla­ma koja se uno­si u ku­ću pod­se­ća­nje je na onu sla­mu iz ja­sa­la na ko­ju je Pre­sve­ta Bo­go­ro­di­ca položila tek ro­đe­nog Go­spo­da.

Ta­mjan ko­jim se ka­di ku­ća, kao i da­ro­vi ko­ji se sta­vlja­ju u sla­mu, pod­se­ća­nje su na da­ro­ve ko­je su do­ne­li mu­dra­ci sa Is­to­ka i nji­ma da­ro­va­li No­vo­ro­đe­nog Hri­sta.

Ove običaje narod je nasledio od predaka i dalje ih održava. Tako se večeras badnjak stavlja na ognjište, posipa žitom, medom i vinom, uz niz ritualnih radnji koje treba da obezbede zdravlje i napredak cele kuće i porodice.

U gradskim uslovima, zapali se tek po neki listić.

Unosi se i slama u koju se stavljaju posebni mali darovi, a deca ih uveče traže po kući pijučući. Taj običaj se u narodu tradicionalno zove pijukanje. Nakon toga sledi posna večera.

Važe i posebni pozdravi: “Dobro veče, Badnjače” i: “Dobro veče i srećno vam Badnje veče”.

Na Badnje veče se ne spava, već bdi i očekuje svečani trenutak Rođenja Hristovog. Badnja noć je noć mira i iščekujuće radosti.

Po običajnom kalendaru, danas se ništa ne iznosi iz kuće.

Ko se tokom godine sa nekim zavadio, na Badnji dan treba da se pomiri, kako bi Hristov rođendan proveli u miru i ljubavi. Tako se i podseća da je opraštanje dar božiji i jedna od najtežih hrišćanskih vrlina.

 

Izvor: RTS

Foto: https://naissus.info/

Povezane vesti