Početna » Zakazana sedma sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka

Zakazana sedma sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka

od RTV Jasenica

Predsednica Skupštine opštine Smederevska Palanka, Radmila Radisavljević, zakazala je za utorak, 7. mart, sedmu sednicu lokalnog parlamenta koja će biti održana u Velikoj Sali sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu biće 17 tačaka za razmatranje i eventualno usvajanje a najvažnije se odnose na predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije budžeta Opštine za 2022. godinu, zatim na Odluku o uređivanju, održavanju grobalja i sahranjivanju na teritoriji opštine, kao i na Odluke o ustanovljavanju manifestacije „Kulturno leto“ i dodeli svetosavskih nagrada.

Takođe, biće razmatrana Odluka o formiranju i visini cene usluge u Dnevnom boravku „Puž“, ali i Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik sakupljanja, odvoza i deponovanja smeća koje obavlja “PWW”.

Pored toga, na ovom zasedanju razmatraće se Programi poslovanja JKP “Vodovod” i JP “Palanka razvoj”, biće imenovan Savet za rodnu ravnopravnost i Komisija za određivanje Dana Opštine, Amblema Opštine i davanje naziva ulicama, trgovima i ustanovama.

Na dnevnom redu su i kadrovska rešenja koja se odnose na imenovanje direktora Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, zatim na imenovanje članova Upravnog odbora PU “Čika Jova Zmaj”, kao i Opštinskog Saveta roditelja za školsku 2022./23. godinu.

DNEVNI RED

 1. Predlog Odluke o ustanovljavanju stalne manifestacije u oblasti kulture “Kulturno leto”
 2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju, održavanju grobalja i sahranjivanju na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci
 4. Predlog Odluke o dodeli svetosavskih nagrada u opštini Smederevska Palanka
 5. Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 6. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Smederevska Palanka za 2022. godinu
 7. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o načinu formiranja i visini cene usluge Dnevnog boravka za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju „Puž“ u Smederevskoj Palanci
 8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu
 9. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program JP „Palanka razvoj“ u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu
 10. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Cenovnik sakupljanja, odvoza i deponovanja smeća „PWW DOO Niš, ogranak Smederevska Palanka“ u Smederevskoj Palanci
 11. Donošenje Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o izmenama Pravilnika o radu JKP „Vodovod“ u Smederevskoj Palanci
 12. Donošenje Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci zbog isteka mandata i imenovanju direktora Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci
 13. Donošenje Rešenja o imenovanju Komisije za određivanje Dana Opštine, Amblema Opštine i davanje naziva ulicama, trgovima i ustanovama
 14. Donošenje Rešenja o imenovanju Saveta za rodnu ravnopravnost
 15. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije br. 02-91/2022-02/2 od 24. juna 2022. godine
 16. Donošenje Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata funkcije članovima Upravnog odbora PU „Čika Jova Zmaj“ u Smederevskoj Palanci zbog isteka mandata i imenovanju Upravnog odbora PU „Čika Jova Zmaj“ u Smederevskoj Palanci
 17. Donošenje Rešenja o imenovanju Opštinskog Saveta roditelja za školsku 2022/23. godinu

Povezane vesti