Početna » Ministarstvo poljoprivrede: Naknada za odvodnjavanje niža za 50 odsto

Ministarstvo poljoprivrede: Naknada za odvodnjavanje niža za 50 odsto

od RTV Jasenica

Ministarstvo poljoprivrede saopoštilo je da se naknade za odvodnjavanje za 2023. umanjuju za 50 odsto vlasnicima, odnosno korisnicima zemljišta i objekata na melioracionom području određenom u skladu sa zakonom, kao i da oni od 1. januara naredne godine neće biti obveznici plaćanja te naknade.

Kako se navodi, poljoprivrednici će u narednom periodu dobiti nova rešenja u kojima je utvrđen iznos naknade za odvodnjavanje za 2023., koji će biti dužni da plate u roku od 15 dana od dana dostavljanja novog rešenja za ovu godinu.

Ako poljoprivrednici ne postupe po navedenom rešenju, odnosno, ne plate utvrđeni iznos naknade za odvodnjavanje u ostavljenom roku, na iznos iz tog rešenja obračunavaće im se zatezna kamata.

Povezane vesti