Početna » Zakazana 8. sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka

Zakazana 8. sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka

od RTV Jasenica

Predsednica Skupštine opštine Smederevska Palanka, Radmila Radisavljević, zakazala je 8. sednicu lokalnog parlamenta za petak, 19. maj u 10 časova. Na dnevnom redu je 39 tačaka za razmatranje i eventualno usvajanje a najznačajnije se odnose na predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije Solarne elektrane „Grčac 1 i 2“, zatim na Odluku o izmenama i dopunama odluke o postavljanju Balon hala sportske namene na teritoriji Opštine, kao i na predlog odluke o mreži objekata, vaspitnih grupa, broja dece i vaspitnog osoblja PU „Čika Jova Zmaj“.

Odbornici će razmatrati izveštaje o poslovanju, radu, programima, statutima i finansijskim planovima javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština, kao i saglasnosti o raspodeli dobiti JKP „Vodovod“ i JKP „Palanka 2020“. Takođe, razmatraće se i rešenja o davanju saglasnosti na korišćenje subvencija za ova dva javna preduzeća, ali i predlog Odluke da se JKP „Palanka 2020“ daju na korišćenje posebni delovi objekta-garaža, kao i saglasnost na Cenovnik ovog javnog preduzeća koji se odnosi na održavanje grobalja, usluga na Robnoj pijaci i cenovnik Sajma starih i novih poljoprivrednih mašina i alata.

DNEVNI RED

 1. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije Solarne elektrane „Grčac 1“ u KO Grčac na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 2. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije Solarne elektrane „Grčac 2“ u KO Grčac na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Smederevska Palanka
 4. Predlog Odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Smederevska Palanka u javnu svojinu Republike Srbije bez naknade
 5. Predlog Odluke o davanju na korišćenje posebnih delova objekata-garaža Javnom komunalnom preduzeću „Palanka 2020“ u Smederevskoj Palanci
 6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju Balon-hala sportske namene na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 7. Predlog Odluke o izmenama Odluke o komunalnom uređenju opštine Smederevska Palanka
 8. Predlog Odluke o mreži objekata, vaspitnih grupa, broja dece i vaspitnog osoblja potrebnog za neposredan rad sa decom Predškolske ustanove „Čika Jova Zmaj“ u Smederevskoj Palanci za radnu 2023/24 godinu
 9. Predlog Odluke o utvrđivanju manjeg, odnosno većeg broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Čika Jova Zmaj“ Smederevska palanka za radnu 2023/24 godinu
 10. Predlog Odluke o načinu obrazovanja, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost
 11. Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 12. Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu
 13. Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu
 14. Razmatranje Finansijskog izveštaja o poslovanju JKP „Vodovod“ u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 15. Razmatranje Izveštaja o poslovanju JKP „Palanka 2020“ u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 16. Razmatranje Finansijskog izveštaja JP „Palanka razvoj“ u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 17. Razmatranje Izveštaja o radu biblioteke „Milutin Srećković“ u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 18. Razmatranje Izveštaja o radu Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 19. Razmatranja Izveštaja o radu arhiva „Veroslava Veljašević“ u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 20. Razmatranje Izveštaja o radu Ustanove Kulturni centar u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 21. Razmatranje Finansijskog izveštaja o radu Predškolske ustanove „Čika Jova Zmaj“ u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 22. Razmatranje Izveštaja o radu i materijalno-finansijskom poslovanju Centra za socijalni rad u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 23. Razmatranje Izveštaja o radu i materijalno-finansijskom poslovanju Dnevnog boravka za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju „Puž“ u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 24. Razmatranje Izveštaja o radu Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci za 2022. godinu
 25. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva za 2022. godinu
 26. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu
 27. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja subvencija JKP „Vodovod“ u Smederevskoj Palanci iz budžeta opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu
 28. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta JKP „Vodovod“ u Smederevskoj Palanci
 29. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Pravilnika o radu JKP „Vodovod“ u Smederevskoj Palanci
 30. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „Vodovod“ u Smederevskoj Palanci po finansijskom izveštaju za 2021. godinu
 31. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „Vodovod“ u Smederevskoj Palanci po finansijskom izveštaju za 2022. godinu
 32. Donošenja rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja subvencija JKP „Palanka 2020“ u Smederevskoj Palanci iz budžeta opštine Smederevska palanka za 2023. godinu
 33. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Cenovnike JKP „Palanka 2020“ u Smederevskoj Palanci

– Cenovnik održavanja seoskih grobalja

-Izmene Cenovnika usluga na Robnoj pijaci

-Izmene i dopune Cenovnika Sajma starih i novih poljoprivrednih mašina i alata

 1. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „Palanka 2020“ u Smederevskoj Palanci po Finansijskom izveštaju za 2022. godinu
 2. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana rada Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu
 3. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci
 4. Donošenje Rešenja o imenovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 5. Donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora JKP „Palanka 2020“ u Smederevskoj Palanci (predstavnika zaposlenih) i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Palanka 2020“ u Smederevskoj Palanci (predstavnika zaposlenih)
 6. Donošenje Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora OŠ „Heroj Radmila Šišković“ u Smederevskoj Palanci (predstavnika lokalne samouprave) i imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Heroj Radmila Šišković“ u Smederevskoj Palanci (predstavnika lokalne samouprave)

 

 

Povezane vesti